O nás

DOM, n.o. poskytuje služby podporovaného bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím. Právnou formou sme nezisková organizácia.

Podporované bývanie je podľa zákona 448/2008 zariadenie, kde žijú osoby schopné žiť samostatným spôsobom života za pomoci iných osôb. Tie zabezpečujú monitorovanie a usmerňovanie pri sebaobslužných úkonoch, starosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Jednoducho povedané – aj ty, ak máš nejaké zdravotné postihnutie, a túžiš a máš predstavy o svojom živote, máš možnosť fungovať v takomto podporovanom bývaní za pomoci svojho asistenta.

 

Naše podporované bývanie sa nachádza v Banskej Bystrici. Je zriadené v trojizbovom byte, v ktorom žijú štyria ľudia s mentálnym postihnutím spolu s dvomi asistentmi, vďaka ktorým urobili výrazné pokroky na ceste k samostatnému životu. Prežívajú s nimi  každodenný život, navštevujú kultúrno-spoločenské podujatia, kaviarne či čajovne a športové relaxačné centrá. Stávajú sa tak bežnou súčasťou mesta a už nie sú ukrývaní pred očami verejnosti. Pripravujú sa na samostatné cestovanie po meste, nakupovanie, prípravu jednoduchých jedál, základnú samoobsluhu, upratovanie. Sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti pri zvládaní situácií, ktoré samostatný život prináša.

 

Ak sa budeš chcieť informovať bližšie o takejto forme služby, alebo si len pozrieť naše zariadenie, kedykoľvek si aj ty vítaný.