Budúcnosť

V nasledujúcich rokoch by sme chceli pokračovať v pomoci a podpore ľuďom s mentálnym postihnutím, viesť ich k samostatnosti a sebestačnosti. Vo svojej práci by sme sa chceli zamerať hlavne na tie činnosti ktoré by naším klientom dopomohli k čo možno najväčšiemu stupňu samostatnosti a začleneniu sa do spoločnosti. Jedná sa hlavne o tréning činnosti spojených so starostlivosťou o domácnosť, prípravou a varením jedál, nakupovaním a aktívneho trávenia voľného času. K naplneniu a dosiahnutiu už spomínaných aktivít sú vypracované sociálne terapie ktoré prihliadajú na aktuálny stav schopností a zručností konkrétneho klienta. Do budúcna by sme chceli rozšíriť naše priestory tak aby bolo možné poskytovať naše služby podporovaného bývania aj ostatným hercom Divadla z Pasáže ktorý by o takýto typ sociálnej služby mali záujem. Pre zrealizovanie tohto vytýčeného cieľa je potrebne získať vhodne bytové priestory, ako i isté finančné prostriedky pomocou ktorých by sa dal tento projekt zrealizovať. Kvôli nedostatku finančných prostriedkov na personálne zdroje by sme do chodu organizácie  chceli v budúcnosti zapojiť aj dobrovoľníkov. Pripadne nadviazať spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  Tak isto by sme i naďalej  chceli pokračovať v spolupráci s katedrou sociálnej práce na UMB v Banskej Bystrici vďaka ktorej študenti sociálnej práce vykonávajú v našom zariadení odbornú prax.