História

Organizácia DOM vznikla v roku 2003 z iniciatívy zamestnancov Divadla z Pasáže a na podnety rodičov hercov ako i hercov samotných, v túžbe viest samostatný a plnohodnotný život . Na základe toho vzniklo zariadenie podporovaného bývania v centre mesta, blízkosti sídla Divadla z Pasáže. Na začiatku v podporovanom bývaní bývali traja klienti no neskôr v roku 2009 sa k nim pridal ešte jeden klient. Keďže byt nebol určený pre štyroch ľudí, tak v júni 2011 sa presťahovali do väčších priestorov. Momentálne sa podporované bývanie nachádza v Banskej Bystrici na sídlisku Radvaň. Bývanie je zriadené v trojizbovom byte, v ktorom žijú štyria ľudia s mentálnym postihnutím (dvaja celoročne a dvaja s týždenným pobytom) spolu s dvomi asistentmi, vďaka ktorým robia výrazné pokroky na ceste k samostatnému životu. Sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti pri zvládaní situácií, ktoré samostatný život prináša.