Čo nás najviac baví

Čajovňa – viď úvodnú stránku v sekcii Denník hercov.

 

Informatika – Pozostáva z nácviku obsluhy PC a jeho následnom využívaní. Ďalej sa učíme, alebo skvalitňujeme svoje zručnosti v používaní MC Word, e-mailu, internetu a ich ďalšieho samostatného používania. Týmto sa otvára nová možnosť získavania informácií a rozhľadu. Cieľom je zvyšovanie samostatnosti pri získavaní informácií prostredníctvom internetu. Počítačové zručnosti patria v dnešnej dobe medzi najdôležitejšie a dá sa povedať základné zručnosti. Zároveň práca s počítačom je zaujímavá, dynamická, dáva možnosť osobnému rastu, umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, rozvíja novodobú komunikáciu, utvrdzuje schopnosť čítať a písať, zlepšuje jemnú motoriku a logické myslenie, rozširuje slovnú zásobu. Hodiny sú tiež zamerané na získanie zručností s foto a video technikou, kde výstupom budú dokumenty, sprístupnené hlavne internetom priblížia verejnosti náš život a prácu. To bude ďalší krok. Dôležitosť uvedeného tkvie v osvete, ktorú o sebe môžu vykonať samotní ľudia s postihnutím prostredníctvom dnes veľkého fenoménu – internetu.

 

Porady - každý štvrtok o jednej sa všetci stretneme a “radíme sa”, dohadujeme si vzdelávací program, záujmové aktivity, často sa smejeme a hlavne fajčíme vodnú fajku.