Zaujímavosti

- V spolupráci s Divadlom Tiché iskry, o.z. (www.ticheiskry.sk) sme vytvorili workšop Tajomstvo umenia na motívy ľudovej rozprávky Janko Hraško. Zaujímavý workšop: Na strane jednej umožnil deťom s postihnutím (ale i bez) prežiť raj rozprávkovej fantázie bez toho, aby museli cestovať a na strane druhej nám umožnil prezentovať svoju prácu – teda prácu ľudí s hendikepom – v novej podobe – ako workšopérov.

 

 

- Herci preukázali svoje schopnosti aj samostatným napísaním projektu zameraného na hypoterapiu, ktorý bol podporený Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. V tejto činnosti úspešne pokračujeme.

 

- Rádio Regina sprístupnilo verejnosti spôsob nášho vzdelávania v rozhlasovej relácii Dotyky.

 

- Denné centrum dostalo v roku 2010 ocenenie Od srdca k srdcu od Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

- Od roku 2008 spolupracujeme s Centrom voľného času, odkiaľ k nám chodia dobrovoľníci zo zahraničia (Taliansko, Lotyšsko, Turecko), ktorí sa podieľajú na vzdelávacom procese.