OK
OM
DO SNA

OKOM DO SNA
SPP - Slovenský plynárenský priemysel