2% PRE DIVADLO

2% PRE DIVADLO

My potrebujeme 2 % z dane,
Vy možno potrebujete našu kreativitu…

Poďme si spolu splniť sny!

Sme nezisková organizácia, profesionálne divadlo, ktoré prepája umeleckú oblasť so sociálnou. Pracujeme s komunitou ľudí s mentálnym postihnutím a už 26 rokov sme stabilnou súčasťou kultúrneho diania tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Oslovujeme Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní práve nám.
Prečo? Lebo sme skvelí, sme výnimoční a sme divadlo, ktoré na svoju tvorbu jednoducho potrebuje financie.
Za Vašu podporu Vám vopred ĎAKUJEME!

Naše údaje:
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45731951
Právna forma: nezisková organizácia

POSTUP AKO DAROVAŤ VAŠE 2%

Zamestnanec
– predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). – ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické a právnicke osoby
– ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.

Formulár DP pre fyzické osoby – typ A – nájdete TU

Formulár DP pre fyzické osoby – typ B – nájdete TU

Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Formulár DP pre právnické osoby nájdete TU.

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: divadlozpasaze@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0911 909 035.

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: