Mestské divadlo

DIVADLO Z PASÁŽE

Mestské divadlo

DIVADLO Z PASÁŽE

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Divadlo získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. V Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995 a v roku 2020 oslávi už 25. výročie svojej existencie.

25. narodeniny Mestského divadla – Divadla z Pasáže
Alebo ako sme od Popolvára k Norme prišli…

Na začiatku bola rozprávka – príbeh o tom, ako pár ľudí s postihnutím dostalo šancu ukázať, čo v nich naozaj je. Prvé predstavenie Divadla z Pasáže O Popolvárovi ako ho nepoznáte. Odvtedy divadlo vytvorilo 30 predstavení pre všetky vekové kategórie, zúčastnilo sa mnohých divadelných festivalov doma i v zahraničí a mnoho iných vecí.
V roku 2010 sa stalo Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže, keď ho mesto Banská Bystrica zastrešilo a výrazne mu pomáha pokračovať v činnosti.
Bola to dobrodružná cesta od Popolvára k Norme, ktorá nie je len názvom zatiaľ poslednej inscenácie, ale aj vyjadrením cieľov Divadla z Pasáže. Každý človek by mal dostať príležitosť prejaviť sa, využiť svoje danosti či znevýhodnenia k tomu, aby dokázal krok po kroku meniť svet k lepšiemu. A keď potom zazvoní zvonec, rozprávka sa možno zmení na realitu… na spoločnosť, kde šance pre ľudí s postihnutím sú každodennou normou!
K 25. výročiu divadla sme pripravili výstavu veľkoplošných fotografií, ktoré boli inštalované na Námestí SNP v Banskej Bystrici počas celého septembra 2020.

POZVÁNKA NA ONLINE PREMIÉRU

(rezervácie mailom: divadlozpasaze@gmail.com alebo na tel. číslach: 0918 688 811 a 048/4124782)

27. októbra 2020 (utorok)

17,00 hod.

ONLINE PREMIÉRA!

AKO SI ŽELÁTE

Divák, ktorý s láskou spomína...

Nesmiem sa báť, veď ja na drakov aj tak neverím.
Nesmiem sa báť, ale predsa mať tak krídla posypané páperím… (Viera Dubačová – O Popolvárovi, ako ho nepoznáte)

Divadlo z Pasáže, myšlienka odetá do reality kráča po svojich cestách necestách. Na jej začiatku stál Popolvár, aby sa neohrozene pustil do hľadania dobra a zla v ľuďoch. Jeho cesta bola vykladaná doskami, ktoré znamenajú svet, ľuďmi, ktorí ten svet tvorili a snami, ktoré ho napĺňali. Dnes je už Popolvár šedivý ako pierka, ktoré posýpajú Mojmove krídla a zo mňa je divák, ktorý s láskou spomína a v duchu objíma svojich hercov.

Viera Dubačová – zakladateľka divadla

Divadlo, ktoré má dušu...

Umenie, kultúra, šport, príroda… To všetko sú malé, no podstatné čriepky, ktoré z Banskej Bystrice vytvárajú celok. Najdôležitejší sú však ľudia, ktorí v nej žijú. Spojením tých správnych osobností môže vzniknúť niečo jedinečné.
Napríklad Divadlo z Pasáže. Je to inštitúcia, ktorá má srdce a cítiť v nej radosť. Prevažuje pozitívna energia, ktorá nezostáva len medzi stenami divadla. Prenáša sa na divákov a hľadá si svoju cestu. Šíri sa mestom a ja som hrdý, že práve tým naším. Ak ste v Divadle z Pasáže už boli, príďte zas. Ak nie, oplatí sa to zmeniť.

 

Ján Nosko – primátor Banskej Bystrice

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: