Mestské divadlo

DIVADLO Z PASÁŽE

Mestské divadlo

DIVADLO Z PASÁŽE

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Divadlo získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. V Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995 a v roku 2020 oslávi už 25. výročie svojej existencie.

Aj my máme prázdniny (divadelné). Napriek tomu sme tu pre Vás v online priestore
a s celodennými projekciami.

POZVÁNKA NA PREDSTAVENIA

11. júla 2021 (nedeľa)

06.00 - 22.00 hod.

KDE JE METLA?
online predstavenie

14. júla 2021 (streda)

06,00 - 22,00 hod.

DAJ MI ŠANCU...
online predstavenie

25. júla 2021 (nedeľa)

10,00 - 22,00 hod.

AKO SI ŽELÁTE
online predstavenie

 

28. júla 2020 (streda)

10,00 - 22,00 hod.

POSOLSTVO Z INEJ PLANÉTY
online predstavenie

08. augusta 2021 (nedeľa)

06.00 - 22.00 hod.

KDE JE METLA?
online predstavenie

11. augusta 2021 (streda)

06,00 - 22,00 hod.

NORMA
online predstavenie

22. augusta 2021 (nedeľa)

06,00 22,00 hod.

NA PAŠI
online predstavenie

25. augusta 2021 (streda)

06,00 - 22,00 hod.

3 x A
online predstavenie

Divák, ktorý s láskou spomína...

Nesmiem sa báť, veď ja na drakov aj tak neverím.
Nesmiem sa báť, ale predsa mať tak krídla posypané páperím… (Viera Dubačová – O Popolvárovi, ako ho nepoznáte)

Divadlo z Pasáže, myšlienka odetá do reality kráča po svojich cestách necestách. Na jej začiatku stál Popolvár, aby sa neohrozene pustil do hľadania dobra a zla v ľuďoch. Jeho cesta bola vykladaná doskami, ktoré znamenajú svet, ľuďmi, ktorí ten svet tvorili a snami, ktoré ho napĺňali. Dnes je už Popolvár šedivý ako pierka, ktoré posýpajú Mojmove krídla a zo mňa je divák, ktorý s láskou spomína a v duchu objíma svojich hercov.

Viera Dubačová – zakladateľka divadla

Divadlo, ktoré má dušu...

Umenie, kultúra, šport, príroda… To všetko sú malé, no podstatné čriepky, ktoré z Banskej Bystrice vytvárajú celok. Najdôležitejší sú však ľudia, ktorí v nej žijú. Spojením tých správnych osobností môže vzniknúť niečo jedinečné.
Napríklad Divadlo z Pasáže. Je to inštitúcia, ktorá má srdce a cítiť v nej radosť. Prevažuje pozitívna energia, ktorá nezostáva len medzi stenami divadla. Prenáša sa na divákov a hľadá si svoju cestu. Šíri sa mestom a ja som hrdý, že práve tým naším. Ak ste v Divadle z Pasáže už boli, príďte zas. Ak nie, oplatí sa to zmeniť.

 

Ján Nosko – primátor Banskej Bystrice

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ:

 

HĽADÁME DO NÁŠHO UMELECKÉHO TÍMU KOLEGU NA POZÍCIU HERCA!

Divadlo z Pasáže je komunitné divadlo, ktorého hercami sú výlučne dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Tiež vytvorilo podporované bývanie, v ktorom niektorí z hercov bývajú. V súčasnosti sa nám uvoľnilo jedno miesto v hereckom tíme a v podporovanom bývaní.
Preto hľadáme do nášho umeleckého tímu kolegu na pozíciu herca, ktorý má zároveň záujem a potrebu žiť v našom Podporovanom bývaní DOM.
Naše požiadavky sú:
1. Muž vo veku 21 – 30 rokov.
2. Záujem o divadlo ako také, nielen spev, kreslenie alebo tanec.
3. Chuť učiť sa – pretože divadlo poskytuje celoživotné a umelecké vzdelávanie - a pravidelne, počas celého týždňa, pracovať: pondelok až piatok – aj vo večerných hodinách, pretože predstavenia hrávame večer.
4. Zvládanie rôznorodého a veľkého kolektívu.
5. Istá miera samostatnosti, pretože v našej organizácii nie je opatrovateľský a zdravotnícky personál.
6. Bývanie v podporovanom bývaní s prijatím asistencie – nie opatrovania.
7. Nástup možný od polovice septembra 2021 so skúšobnou dobou.

Kontakt: Eva Ogurčáková 0918 688 811
divadlozpasaze@gmail.com