ERASMUS +

ERASMUS +

Medzinárodný projekt ERASMUS + „Strength of Support / Sila podpory“

1. 10. 2018 – 31. 3. 2020

Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Strenght of support/ Sila podpory”, na ktorom okrem nás participujú partneri BI neigaliuju centras „Klaipedos lakštuté“ z Litvy, Kynnys ry ( The Treshold association ) z Fínska a Centrum spotkaň europejskich SWIATOWID z Poľska. Cieľom projektu je rozvíjať a posilniť spoluprácu a medziľudské kontakty medzi organizáciami a zlepšenie kvality života ľudí s postihnutím v jednotlivých lokálnych komunitách. Každá z organizácií má jedinečnú skúsenosť v trocha odlišných oblastiach, takže výmena skúseností a dobrých praktík môže pomôcť ďalej rozvíjať svoj potenciál . Projekt bude trvať 18 mesiacov, v rámci ktorých partneri projektu navzájom navštívia jednotlivé organizácie, zoznámia sa s prácou rôznorodých inštitúcií pôsobiacich v danom regióne, prípadne získajú poznatky o legislatívnom rámci v jednotlivých krajinách, jeho podobnostiach ako aj odlišnostiach.

 

1. stretnutie partnerov: 22.11. – 24.11. 2018, Elbląg, Poľsko

Prvé zoznamovacie stretnutie partnerov projektu, kde sa zástupcovia jednotlivých participujúcich inštitúcií stretli prvýkrát osobne. Hosťujúcou organizáciou tohto stretnutia bolo Centrum spotkaň europejskich ŠWIATOWID.
www.swiatowid.elblag.pl
Na tomto mítingu sme dohodli približné termíny jednotlivých stretnutí, formu a obsah našej vzájomnej komunikácie počas trvania projektu, bližšie sa oboznámili s témami a oblasťami, v ktorých je krajina silná a s ktorými by sme sa chceli na jednotlivých stretnutiach bližšie oboznámiť.
Súčasťou stretnutia bol aj 12. ročník Medzinárodného stretnutia umelcov v Elblągu ( 12th International Art Meetings ), ktorého súčasťou bolo aj slávnostné otvorenie výstavy fotografií z aktívneho repertoáru Divadla z Pasáže. Výstava potrvá do 31.01.2019.

2. stretnutie partnerov: 25.3. – 29.3.2019, Turku, Fínsko

Téma : Práva dospelých postihnutých ľudí na vzdelávanie a sociálne aktivity
Hosťujúcou organizáciou tohto stretnutia bola Kynnys ry ( The Treshold association ).
https://www.vammaiskumppanuus.fi/threshold-association-2/
Asociácia Treshold je organizácia pre ľudí s rôznymi typmi zdravotného postihnutia. Zameriava na základné ako aj ľudské práva ľudí s postihnutím. Bola založená študentmi s postihnutím v roku 1973. Organizáciu vedú ľudia s rôznymi typmi postihnutia, počínajúc od rôznych individuálnych aktivít až po riadenie celej organizácie.
Asociácia Treshold pracuje, aby garantovala rovnaké práva pre ľudí s postihnutím vo Fínskej spoločnosti ako aj na medzinárodnej úrovni. Asociácia Treshold podporuje a aktivizuje ľudí s postihnutím, aby obhajovala ich práva, vplývala na funkcionárov a iné autority, aby pri svojich rozhodnutiach brali ohľad na potreby ľudí s postihnutím a zároveň pôsobí ako expert v záležitostiach týkajúcich sa ľudí s postihnutím.
Asociácia Treshold je súčasťou nezávislého živého hnutia a spolupracuje s ľuďmi s postihnutím okrem iného aj na medzinárodnej úrovni.
Súčasťou stretnutia bola návšteva rôznych organizácií a inštitúcií spojených s prezentáciami, praktickými ukážkami a prednáškami.

3. stretnutie partnerov: 17.6. – 21.6. 2019, Klaipéda, Litva

Téma : Alternatívne metódy komunikácie
Hosťujúcou organizáciou tohto stretnutia bola BI neigaliuju centras „Klaipedos lakštuté“.
http://www.klaipedoslakstute.lt/
Súčasťou stretnutia bola návšteva rôznych organizácií a inštitúcií spojených s prezentáciami, praktickými ukážkami a prednáškami. Súčasťou našej návštevy bola aj oslava 20-teho výročia založenia centra „Klaipedos lakštuté“. Medzi najzaujímavejšie návštevy patrila určite možnosť stretnúť sa s prácou odborníkov a terapeutov v oblasi delfinoterapie a naživo zažiť stretnutie s delfínmi v Litovskom morskom múzeu a Delfináriu v Klaipéde.

4. stretnutie partnerov: 23. - 27.9. 2019, Banská Bystrica, Slovensko

Téma: Arteterapia
Hosťujúcou organizáciou tohto stretnutia bolo Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže.
www.divadlozpasaze.sk
Toto stretnutie sme moderovali ako hosťujúca organizácia. Do Banskej Bystrice prišli zástupcovia organizácií BI neigaliuju centras „Klaipedos lakštuté“ z Litvy, Kynnys ry (The Treshold association) z Fínska a Centrum spotkaň europejskich SWIATOWID z Polska. Pripravili sme pestrý program, ktorý začínal večerným divadelným predstavením „Posolstvo z inej planéty“ režiséra Šimona Spišáka. V nasledujúcich dňoch sme prezentovali ukážky lektorských hodín, organizácie pôsobiace na území mesta Banská Bystrica ako divadlo Odivo, Záhradu – centrum nezávislej kultúry a Komunitnú nadáciu Zdravé mesto.Súčasťou programu boli aj 2 workshopy: divadelný – pod vedením amerického režiséra Steva Baileyho a hudobný – pod vedením Anny Tomaštíkovej a Martina Nováka. Záverečný deň sme venovali spoločnému výletu do Nízkych Tatier na Chopok, čo sa stretlo s veľkým úspechom.

5. stretnutie partnerov: 18. - 22.11. 2019, Elbląg, Poľsko

Téma: Techniky arteterapie v praxi
Hosťujúcou organizáciou tohto stretnutia bolo Centrum spotkaň europejskich ŠWIATOWID.
www.swiatowid.elblag.pl
Spolu s partnermi projektu sme navštívili poľský Elbląg, kde nás čakal bohatý program.
Boli sme pozvaní do Sociálneho integračného centra a „Domu v susedstve“ s názvom „Dom pod Cisem“, videli sme divadelnú skupinu tieňového divadla „Cyberiada“ a zúčastnili sme sa hudobného workshopu, kde sme sa učili používať hudobné nástroje pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Súčasťou programu boli aj tanečný workshop a umelecký workshop s ukážkami práce s taveným a farebným sklom.
Súčasťou návštevy bola aj účasť na 13. ročníku Medzinárodného stretnutia umelcov v Elblągu (13th International Art Meetings) organizovaného hostiteľskou organizáciou.