PROGRAM

PROGRAM

POZVÁNKA NA PREDSTAVENIA

11. júla 2021 (nedeľa)

06.00 - 22.00 hod.

KDE JE METLA?
online predstavenie

14. júla 2021 (streda)

06,00 - 22,00 hod.

DAJ MI ŠANCU...
online predstavenie

25. júla 2021 (nedeľa)

10,00 - 22,00 hod.

AKO SI ŽELÁTE
online predstavenie

 

28. júla 2020 (streda)

10,00 - 22,00 hod.

POSOLSTVO Z INEJ PLANÉTY
online predstavenie

08. augusta 2021 (nedeľa)

06.00 - 22.00 hod.

KDE JE METLA?
online predstavenie

11. augusta 2021 (streda)

06,00 - 22,00 hod.

NORMA
online predstavenie

22. augusta 2021 (nedeľa)

06,00 22,00 hod.

NA PAŠI
online predstavenie

25. augusta 2021 (streda)

06,00 - 22,00 hod.

3 x A
online predstavenie

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: