PROGRAM

PROGRAM

POZVÁNKA NA ONLINE PREDSTAVENIA

Dobrovoľným prispením na vstupné zvýšite nádej na lepšiu budúcnosť nášho divadla. Ďakujeme!

02. marca 2021 (utorok)

19,00 hod.

NORMA
online predstavenie

12. marca 2021 (piatok)

19,00 hod.

NORMA
online predstavenie

14. marca 2021 (nedeľa)

10,00 hod.

AKO SI ŽELÁTE
online predstavenie

16. marca 2021 (utorok)

19,00 hod.

POSOLSTVO Z INEJ PLANÉTY
online predstavenie

28. marca 2021 (nedeľa)

10,00 hod.

AKO SI ŽELÁTE
online predstavenie

30. marca 2021 (utorok)

19,00 hod.

Z DENNÍKA JEDNÉHO VAGÓNA
online predstavenie

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: