PROGRAM

PROGRAM

POZVÁNKA NA ONLINE PREDSTAVENIA

Dobrovoľným prispením na vstupné zvýšite nádej na lepšiu budúcnosť nášho divadla. Ďakujeme!

02. mája 2021 (nedeľa)

10,00 hod.

NA PAŠI
online predstavenie

04. mája 2021 (utorok)

19,00 hod.

DAJ MI ŠANCU...
online predstavenie

16. mája 2021 (nedeľa)

10,00 hod.

KDE JE METLA?
online predstavenie

28. mája 2021 (piatok)

19,00 hod.

32. DIVADELNÁ PREMIÉRA

30. mája 2021 (nedeľa)

10,00 hod.

AKO SI ŽELÁTE
online predstavenie

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: