INAKOSŤ

INAKOSŤ

Každý človek je jedinečný, odlišuje sa výzorom, správaním, názormi, spôsobom života. Zdôrazňovanie rozdielov však vedie k polarizácii a prehlbuje priepasť medzi ľuďmi. Ľudia s mentálnym postihnutím tvoria jednu z mnohých marginalizovaných skupín. V minulosti boli umiestňovaní hlavne v domovoch sociálnych služieb a tým prakticky izolovaní od ostatných. Tento stav sa ale postupne mení. Sme však ako spoločnosť pripravení na vzájomné spolužitie? Ako sa správať, keď stretneme človeka s Downovým syndrómom?
Tieto a mnohé iné otázky sú spoločensky málo diskutované. Porozumenie a spoznávanie sa – to sú témy, ktoré presahujú skupinu ľudí s mentálnym postihnutím. Zaoberať sa týmito témami je celospoločenskou nevyhnutnosťou dnešných dní. Pochopenie sa vo svojej inakosti je predpokladom pre vzájomné spolužitie. Inakosť je vlastne len iná normálnosť – ak sa dokážeme takto naladiť, budujeme most cez priepasť odlišností a zrazu zisťujeme, čo nás spája.

S týmto postojom sme spustili kampaň pod názvom „Deťmi sme už boli, teraz sme dospelí“. Cieľom bolo iniciovať spoločenskú diskusiu na tému dospelosti ľudí s mentálnym postihnutím. Ako súčasť kampane sme 19. októbra 2022 realizovali aj medzinárodnú odbornú diskusiu, ktorú podporila Férová nadácia O2. Na pódiu sme sa dotkli stereotypov a naznačili inovatívne riešenia z praxe. Záznam z tohto podujatia, ktorý je zaujímavý pre odbornú ale aj širšiu verejnosť, je voľne dostupný.

Našim zámerom nie je priniesť hotové návody, ale iniciovať spoločenský dialóg na túto tému. Veríme, že zmena je možná, len potrebuje čas a vzájomné prepájanie ľudí a organizácii, ktorým na tom záleží.

Ak máte nápad ako prispieť k zmene, kontaktujte
Katarína Hojčušová,
mobil: 0908 214 310
mail: katkahojcusova@gmail.com