INAKOSŤ

INAKOSŤ

Každý človek je jedinečný, odlišuje sa výzorom, správaním, jazykom, názormi, spôsobom života. Sústredenie a zdôrazňovanie rozdielov vedie k polarizácii a tým sa prehlbuje priepasť medzi ľuďmi. Ľudia s mentálnym postihnutím tvoria jednu z mnohých marginalizovaných skupín. V minulosti boli umiestňovaní hlavne v domovoch sociálnych služieb a tým prakticky izolovaní od ostatných. Tento stav sa ale postupne mení. Sme však ako spoločnosť pripravení na vzájomné spolužitie? Ako sa správať, keď stretneme človeka s Downovým syndrómom?
Tieto a mnohé iné otázky sú spoločensky málo diskutované. Porozumenie a spoznávanie sa – to sú témy, ktoré presahujú skupinu ľudí s mentálnym postihnutím. Zaoberať sa týmito témami je celospoločenskou nevyhnutnosťou dnešných dní.
Pochopiť sa vo svojej inakosti je predpokladom pre vzájomné spolužitie. Inakosť je vlastne len iná normálnosť – ak sa dokážeme takto naladiť, budujeme most cez priepasť odlišností a zrazu zisťujeme, čo nás spája.

19. október 2022, 10:00 – 11.30 hod.,
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Heda BAYER

Vyštudovala na DAMU v Prahe herectvo na katedre bábkového a alternatívneho divadla. Už od prvého ročníka viedla súbor hercov s mentálnym postihnutím v Štúdiu Oáza v Prahe na Kampe a inscenovala každoročné predstavenie. Svoju záverečnú prácu venovala tréningu a vedeniu hercov s mentálnym postihnutím. Od roku 2002 žije a pracuje v Nemecku, kde najprv dva roky hospitovala v profesionálnom divadle s hercami s mentálnym postihnutím Ramba Zamba. Od roku 2004 žije v Chemnitzi, kde založila divadelnú scénu Off Buhne Komplex. V Chemnitzi ju očarila možnosť inkluzívnych projektov a možnosti medzinárodnej spolupráce, ktorým sa venuje ako režisérka, autorka, herečka a manažérka. Je umeleckou riaditeľkou divadla Off Buhne Komplex, festivalov Kammermachen, Flausen Wanderfest, členkou poroty rezidenčných programov Flausen a zasadá v kultúrnej rade mesta Chemnitz. Vo svojej práci sa sústreďuje na experimentálnu tvorbu a umelecký výskum v oblasti medzinárodného a inkuzívneho divadla. Desať rokov pôsobila na AkS – Vysoká škola textilného dizajnu, ktorú aj vyštudovala. Ako hosťujúca docentka pôsobila aj na JAMU na katedre divadelnej pedagogiky pre nepočujúcich. Zúčastňuje sa medzinárodných projektov, ktoré podporujú umelecký výskum v predškolskom veku.

Jitka VRBKOVÁ

Vyštudovala divadelnú réžiu na DAMU v Prahe a dramaturgiu na JAMU v Brne, kde následne učila v ateliéri Divadlo a výchova. Popri štúdiu založila v Brne Divadlo Aldente, ktoré sa venovalo netradičnej divadelnej forme, hlavne site-specific. To sa zmenilo v roku 2013, keď sa jej narodila dcéra Klárka, ktorej bol diagnostikovaný Downov syndróm… Po prvej úvahe divadlo zrušiť prišiel lepší nápad – pokračovať. Nie však s divadlom site-specific, ale s divadlom „actor-specific“ – teda s divadlom s hercami s Downovým syndrómom (DS). Z prvotného nesmelého pokusu robiť divadlo s detskými hercami s DS v kombinácii so študentmi JAMU (inscenácia Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!, 2014) vznikol nakoniec profesionálny súbor mladých hercov s DS, ktorí stoja na javisku ako rovnocenní partneri profesionálnych kolegov a neboja sa náročných titulov ako napríklad Sofoklova Antigona. Divadlo je momentálne zaradené do programu Nová krv na scéne pre začínajúce profesionálne súbory, hrá na festivaloch „bežných“ profesionálnych divadiel a nadväzuje medzinárodné spolupráce. „Divadlo Aldente je moja druhá rodina,“ hovoria herci divadla a platí to aj pre Jitku Vrbkovú, napriek tomu, že jej vlastná rodina je už dosť početná – okrem Klárky má ďalšie tri deti.

Eva OGURČÁKOVÁ

Pracuje v Mestskom divadle – Divadle z Pasáže v Banskej Bystrici od roku 2001 a za tie roky s ním profesne aj osobne rastie. Divadlo ju stále fascinuje svojou silou meniť pomaly a veľa krát nenápadne veci, ktoré sú vo svete v nerovnováhe. Každé divadelné predstavenie, ktoré rozpráva príbehy hercov a dáva im možnosť vyjadriť ich postoje a vnímanie sveta je pre ňu zázrakom, ktorý si nesmierne váži. Začínala ako osobná a pracovná asistentka hercov s postihnutím. Neskôr pôsobila ako PR manažérka a postupne začala pracovať ako asistentka réžie. Od roku 2007 je umeleckou riaditeľkou tohto divadla. Okrem umeleckej činnosti sa venuje aj vzdelávacím projektom pre základné, stredné a vysoké školy a zúčastňuje sa odborných diskusií týkajúcich sa ľudí s mentálnym postihnutím. V rokoch 2014 až 2020 bola zároveň riaditeľkou podporovaného bývania DOM, kde bývali niektorí herci Divadla z Pasáže.

 

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: