O DIVADLE Z PASÁŽE

O DIVADLE Z PASÁŽE

KTO SME?
Mestské komunitné divadlo, ktoré v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995.
Sme umelci, ktorí spolu už 29 rokov tvoria profesionálne divadlo. Nás hercov označujú kategóriou „ľudia s mentálnym postihnutím“. Nás v organizačnom tíme zase vnímajú ako „nenormálnych idealistov“. Označenia pre nás nie sú podstatné – jednoducho spolu sme jedineční v tom, čo robíme. Tvoríme s radosťou a láskou k divadlu a cez predstavenia vysielame posolstvá spoločnosti. Návšteva divadla je zážitok – našim zámerom je, aby tento zážitok podnietil diváka zamyslieť sa nad svojim vnímaním sveta, iných a hlavne inakosti…

Divadlo z Pasáže je prepojené s organizáciou Denné centrum a obe organizácie sa vzájomne podporujú v hľadaní najlepšieho riešenia pre hercov. Toto spojenie nám dovoľuje pracovať na umeleckej a zároveň aj sociálnej oblasti každodenne a hĺbkovo. Aj preto sa v každej našej inscenácii snúbi profesionalita a človečenstvo.

Od svojho vzniku sme naštudovali 32 inscenácií, natočili celovečerný hraný film Z denníka jedného vagóna, 4 televízne dokumenty, zorganizovali 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu Arteterapia, zúčastnili sme sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď.V roku 2009 sme absolvovali turné po USA. V roku 2011 sme vytvorili inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle Jump-Start Performance Co. Realizovali sme aj 5 celoslovenských turné, v rámci ktorých sme navštívili viac ako 55 miest. Časom sme našu umeleckú prácu rozšírili aj o vzdelávanie detí a mládeže.

V roku 2009 sme získali za svoju kultúrnu a umeleckú činnosť ocenenie Cena euroobčana (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa-GertaPὄtteringa.
V roku 2010 divadlo získalo od Banskobystrického samosprávneho kraja ocenenie za sociálnu činnosť.
V roku 2019 sme boli nominovaný na Cenu akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu divadelnú inscenáciu tej sezóny.
V roku 2021 sme získali za našu dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry a sociálnych vecí Cenu mesta Banská Bystrica a na medzinárodnom festivale Amplión cenu za Angažovanie v umení.

POSLANIE
Inkluzívne či komunitné divadlo, spojenie umeleckej a sociálnej oblasti, vzdelávanie – je mnoho kategórií, kam patríme. Všetky označenia sú pravdivé, ale zároveň ohraničujúce. Snažíme sa o otvorenie diskusie na tému umenia a aj pozície ľudí s postihnutím – jednoducho prepájame mnohé kategórie do výnimočného celku.
Tvoríme inscenácie s vierou, že takto spoluvytvárame pasáž, ktorá spája rôzne svety. Herci, organizačný tím, externý spolupracovníci ale aj diváci – každý, koho sa naša práca dotkne, tvorí s nami.

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI
Na začiatku bola snaha o vytvorenie profesionálneho divadla, v ktorom pracujú herci s postihnutím. Dôkazom nášho úspechu je množstvo kvalitných inscenácií, ktoré za 26 rokov vznikli. Umenie bolo vždy platformou na dialóg a zmenu.
Našim cieľom je prostredníctvom divadla prehĺbiť spoločenskú diskusiu o živote a vzťahu spoločnosti k ľuďom s postihnutím. A rovnako ľudí s postihnutím k spoločnosti.Tento vzťah je stále málo diskutovaný a často sa pohybuje na póloch čierno-bieleho vnímania.
Čierne = „ľudia s postihnutím sú chorí, neúplní a patria do ústavu, tam o nich bude najlepšie postarané“.
Biele = „sú to čisté duše, večné deti, ktoré potrebujú našu ochranu“.

Našim zámerom je prostredníctvom divadelnej tvorby poukázať na celé spektrum farebnosti sveta. Naši herci sú dospelí ľudia, ktorí majú svoje silné aj slabé stránky, pekné aj menej príjemné charakterové črty – rovnako ako každý jeden človek.
Áno, vyzerajú a chovajú sa často inak. Ale čo je vlastne „normálnosť“ a čo je „iné“?

Kontakt s inakosťou zvyčajne vzbudí neistotu, či strach – znak, že prekračujeme svoju zónu komfortu. Ak však máme odvahu na tento krok, stáva sa náš život pestrejší a zaujímavejší.
Nemáme zámer poučovať – divadlo je zdieľaný zážitok! Veríme, že práve cez osobnú skúsenosť a kontakt s našimi hercami, dokážeme spolu vytvárať farebnú dúhu prístupov a postojov k ľuďom s postihnutím.

PREMIÉRY

PREMIÉRY

29. jún 1995 – O Popolvárovi, ako ho nepoznáte, réžia : Viera Dubačová
27. jún 1996 – Skúšobňa, réžia : Viera Dubačová
25. jún 1997 – Ženích pre slečnu Myšku, réžia : Michal Ďuriš
12. jún 1998 – Odrázky ( do života ) , réžia : Viera Dubačová
10. september 1999 – Návraty, réžia : Viera Dubačová
26. november 1999 – Svetlá rámp z Pasáže, réžia : Viera Dubačová
25. október 2000 – Rozhovory , réžia : Viera Dubačová
7. jún 2001 – Mesto, réžia : Ján Štrbák
22. mája 2004 – Diagnóza: Túžba, réžia : Viera Dubačová
17. september 2004 – Amerika podľa Kafku, réžia : Philip Boehm a.h.(St. Luis, USA)
27. október 2005 – Tarzan, réžia : Monika Gerbocová
22. jún 2006 – Nebíčko, réžia : Zuza Ferenczová a Barbara Kastner
11. apríl 2007 – Robinson, réžia : Juraj Bindzár
24. apríl 2008 – Femme Fatale, réžia : Katarína Mrázková
15. december 2008 – Za záclonou zázrak letí, réžia : Viera Dubačová
21. máj 2009 – Chránené územie, réžia : Viera Dubačová
28. apríl 2010 – 3 x A, réžia : Jaro Viňarský
1. júl 2011 – Mechúrik Koščúrik na vandrovke, réžia : Peter Vrťo
18. november 2011 – Cudzinec/Stranger, réžia : Viera Dubačová ( USA production )
3. apríl 2012 – Hamlet a syn, réžia : Ján. H. Mikuš
31. január 2013 – Rómeo a Júlia, réžia : Šimon Spišák
29. apríl 2014 – Dobrý človek zo Sečuánu, réžia : Šimon Spišák
27. september 2014 – Kde je metla?, réžia : Peter Vrťo
29. september 2015 – Čakanie na GO(do)TA, réžia : Katarína Mišíková Hitzingerová
19. január 2016 – Na paši, réžia : Peter Vrťo and Anna Tomaštíková
28. apríl 2016 – Malý Princ, réžia : Šimon Spišák
27. apríl 2017 – Neprebudený/í, réžia : Monika Kováčová
25. január 2018 – Pinocchio, réžia : Anna Tomaštíková
21. máj 2018 – Daj mi šancu /Take a chance on me, réžia : Steve Bailey ( USA )
30. máj 2019 – Posolstvo z inej planéty, réžia : Šimon Spišák
5. december 2019 – Norma, réžia : Monika Kováčová
28. mája 2021 – lásky SHOCK, réžia: Kristína Chmelíková
20. júna 2022 – Čajka, réžia : Monika Kováčová
26. mája 2023 – Pískanie v tme, réžia : Šimon Spišák

FESTIVALY

FESTIVALY

V rokoch 2002 – 2014 Divadlo z Pasáže organizovalo Medzinárodný divadelný festival komunitného divadla ARTETERAPIA.
2002 Arteterapia – Teória a prax v krajinách Vyšehradu, Banská Bystrica
2005 Arteterapia – Umenie na margu, Banská Bystrica
2007 Arteterapia – Z okraja do stredu, Banská Bystrica
2009 Arteterapia – Chránené územie, Banská Bystrica
2012 Arteterapia – FreeDOM, Banská Bystrica
2014 Arteterapia – BEZmocní MOCNÝM, Bratislava

FILMY

FILMY

1996O inom Popolvárovi, STV
1999Návraty, réžia: Divadlo z Pasáže
2000 – Bosé nohy Petra Svendsena, réžia: Juraj Vohnout.
2002 – Z denníka jedného vagóna, réžia: Ján Štrbák.
2005 – ARTETERAPIA umenie na margu, réžia: Teo Bindas
2006Okom do sna, kde herci DzP vytvorili vlastný film. Od námetu, cez tvorbu scenára, výber prostredia, réžiu, herectvo až po postprodukciu, réžia: Lukáš Kodoň.
2010 – Chránené územie, réžia : Adam Hanuljak a Dogdocs
2015 – Rozhovory k 20-temu výročiu, réžia: Michal Kočiš
2012 – O čom bude tento film, réžia : Jana Bučka
2023 – Hore dole, hore dole, réžia : Jana Bučka

AKTIVITY

AKTIVITY

1999 – Svetlá rámp z Pasáže, réžia: Viera Dubačová.
2000 – 3×3 ženy , projekt o ženách, réžia: Viera Dubačová.
2003 – Modro-žltá vzducholoď, turné po Slovensku.
2006 – Hovorte s nami, turné po Slovensku.
2008 – 4 x 4 v Banskej Štiavnici a v Bratislave, kde Divadlo z Pasáže organizovalo vzdelávacie workshopy zamerané na komunitné divadlo.
2009 – turné po USA: San Antonio, Cedar Rapids a New York.
2010 – v spolupráci s divadlom Tiché iskry bol vytvorený workshop Tajomstvo umenia na motívy ľudovej rozprávky Janko Hraško.
2011 – workshopy v Šobove pre Rómske kultúrne materské centrum.
2011 – Od tohto roka sa pravidlene podieľame na akcii Noc divadiel v Banskej Bystrici.
2011 – Komunikujte s nami, Divadlo z Pasáže letí za divákom poštou, turné po Slovensku .
2011 – Hovor s nami, turné po Slovensku.
2011 – filmový workshop v spolupráci Dogdocs, ktorého výstupom sú jednominútové filmy, na ktorých sa herci Divadla z Pasáže podieľali ako scenáristi, filmári, režiséri.
2012 – Vzniká tradícia Otváranie divadelnej sezóny.
2013 – koncert Nekonečná krajina Peťa Hudeca, Praha, divadlo ARCHA
2013 – 2014 – Medzinárodný deň detí v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Banská Bystrica.
2013 – 2014 – verejná Čajovnička, posedenia pri čaji a rozhovory o všetkom…
2015 – koncert Kde je myš?, uvedenie CD.
…a množstvo ďalších aktivít v rámci Slovenska a iných európskych krajín.

KRAJINY

KRAJINY

s ktorými divadlo spolupracovalo:

Česko, Rakúsko, Poľsko, Lotyšsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, USA, Veľká Británia, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Turecko.