O DIVADLE Z PASÁŽE

O DIVADLE Z PASÁŽE

Divadlo z Pasáže získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. Divadlo z Pasáže pôsobí v Banskej Bystrici už od roku 1995  a v roku 2020 oslávilo 25. výročie existencie.
Od svojho vzniku sme naštudovali vyše 30 inscenácií, nasnímali celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna ), 4 televízne dokumenty, zorganizovali 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia. Zúčastnili sme sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo Divadlo z Pasáže turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle JumpStart Performance Co.
Pre každé divadlo je hranie divadelných predstavení nevyhnutnou súčasťou existencie. Zo skúseností vieme, že ako profesionálne divadlo na Slovensku, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím, máme dôležitú úlohu pri vzdelávaní divákov nielen v spôsobe tvorby komunitného divadla, ale aj v šírení myšlienok tolerancie a väčšej informovanosti laickej aj odbornej verejnosti. Prostredníctvom predstavení pomáhame návštevníkom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí v skutočnosti sú. A zároveň prostredníctvom hereckých výpovedí približujeme ich spôsob rozmýšľania, cítenia, ich vnútorných túžob a prežívania.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

PREMIÉRY

PREMIÉRY

29. jún 1995 – O Popolvárovi, ako ho nepoznáte, réžia : Viera Dubačová
27. jún 1996 – Skúšobňa, réžia : Viera Dubačová
25. jún 1997 – Ženích pre slečnu Myšku, réžia : Michal Ďuriš
12. jún 1998 – Odrázky ( do života ) , réžia : Viera Dubačová
10. september 1999 – Návraty, réžia : Viera Dubačová
26. november 1999 – Svetlá rámp z Pasáže, réžia : Viera Dubačová
25. október 2000 – Rozhovory , réžia : Viera Dubačová
7. jún 2001 – Mesto, réžia : Ján Štrbák
22. mája 2004 – Diagnóza: Túžba, réžia : Viera Dubačová
17. september 2004 – Amerika podľa Kafku, réžia : Philip Boehm a.h.(St. Luis, USA)
27. október 2005 – Tarzan, réžia : Monika Gerbocová
22. jún 2006 – Nebíčko, réžia : Zuza Ferenczová a Barbara Kastner
11. apríl 2007 – Robinson, réžia : Juraj Bindzár
24. apríl 2008 – Femme Fatale, réžia : Katarína Mrázková
15. december 2008 – Za záclonou zázrak letí, réžia : Viera Dubačová
21. máj 2009 – Chránené územie, réžia : Viera Dubačová
28. apríl 2010 – 3 x A, réžia : Jaro Viňarský
1. júl 2011 – Mechúrik Koščúrik na vandrovke, réžia : Peter Vrťo
18. november 2011 – Cudzinec/Stranger, réžia : Viera Dubačová ( USA production )
3. apríl 2012 – Hamlet a syn, réžia : Ján. H. Mikuš
31. január 2013 – Rómeo a Júlia, réžia : Šimon Spišák
29. apríl 2014 – Dobrý človek zo Sečuánu, réžia : Šimon Spišák
27. september 2014 – Kde je metla?, réžia : Peter Vrťo
29. september 2015 – Čakanie na GO(do)TA, réžia : Katarína Mišíková Hitzingerová
19. január 2016 – Na paši, réžia : Peter Vrťo and Anna Tomaštíková
28. apríl 2016 – Malý Princ, réžia : Šimon Spišák
27. apríl 2017 – Neprebudený/í, réžia : Monika Kováčová
25. január 2018 – Pinocchio, réžia : Anna Tomaštíková
21. máj 2018 – Daj mi šancu /Take a chance on me, réžia : Steve Bailey ( USA )
30. máj 2019 – Posolstvo z inej planéty, réžia : Šimon Spišák
5. december 2019 – Norma, réžia : Monika Kováčová
28. mája 2021 – lásky SHOCK, réžia: Kristína Chmelíková

FESTIVALY

FESTIVALY

V rokoch 2002 – 2014 Divadlo z Pasáže organizovalo Medzinárodný divadelný festival komunitného divadla ARTETERAPIA.
2002 Arteterapia – Teória a prax v krajinách Vyšehradu, Banská Bystrica
2005 Arteterapia – Umenie na margu, Banská Bystrica
2007 Arteterapia – Z okraja do stredu, Banská Bystrica
2009 Arteterapia – Chránené územie, Banská Bystrica
2012 Arteterapia – FreeDOM, Banská Bystrica
2014 Arteterapia – BEZmocní MOCNÝM, Bratislava

FILMY

FILMY

1996 – O inom Popolvárovi, STV
1999 – Návraty, réžia: Divadlo z Pasáže
2000 – Bosé nohy Petra Svendsena, réžia: Juraj Vohnout.
2002 – Z denníka jedného vagóna, réžia: Ján Štrbák.
2005 – ARTETERAPIA umenie na margu, réžia: Teo Bindas
2006 – Okom do sna, kde herci DzP vytvorili vlastný film. Od námetu, cez tvorbu scenára, výber prostredia, réžiu, herectvo až po postprodukciu, réžia: Lukáš Kodoň.
2010 – Chránené územie, réžia : Adam Hanuljak a Dogdocs
2015 – „Rozhovory k 20temu výročiu“, réžia: Michal Kočiš

AKTIVITY

AKTIVITY

1999 – Svetlá rámp z Pasáže, réžia: Viera Dubačová.
2000 – 3×3 ženy , projekt o ženách, réžia: Viera Dubačová.
2003 – Modro-žltá vzducholoď, turné po Slovensku.
2006 – Hovorte s nami, turné po Slovensku.
2008 – 4 x 4 v Banskej Štiavnici a v Bratislave, kde Divadlo z Pasáže organizovalo vzdelávacie workshopy zamerané na komunitné divadlo.
2009 – turné po USA: San Antonio, Cedar Rapids a New York.
2010 – v spolupráci s divadlom Tiché iskry bol vytvorený workshop Tajomstvo umenia na motívy ľudovej rozprávky Janko Hraško.
2011 – workshopy v Šobove pre Rómske kultúrne materské centrum.
2011 – Od tohto roka sa pravidlene podieľame na akcii Noc divadiel v Banskej Bystrici.
2011 – Komunikujte s nami, Divadlo z Pasáže letí za divákom poštou, turné po Slovensku .
2011 – Hovor s nami, turné po Slovensku.
2011 – filmový workshop v spolupráci Dogdocs, ktorého výstupom sú jednominútové filmy, na ktorých sa herci Divadla z Pasáže podieľali ako scenáristi, filmári, režiséri.
2012 – Vzniká tradícia Otváranie divadelnej sezóny.
2013 – koncert Nekonečná krajina Peťa Hudeca, Praha, divadlo ARCHA
2013 – 2014 – Medzinárodný deň detí v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Banská Bystrica.
2013 – 2014 – verejná Čajovnička, posedenia pri čaji a rozhovory o všetkom…
2015 – koncert Kde je myš?, uvedenie CD.
…a množstvo ďalších aktivít v rámci Slovenska a iných európskych krajín.

KRAJINY

KRAJINY

s ktorými divadlo spolupracovalo:

Česko, Rakúsko, Poľsko, Lotyšsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, USA, Veľká Británia, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Turecko.

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: