O DIVADLE Z PASÁŽE

O DIVADLE Z PASÁŽE

Divadlo z Pasáže získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta Pὄtteringa. Divadlo z Pasáže pôsobí v Banskej Bystrici už od roku 1995 (v roku 2019 oslávi 24. výročie existencie).
Od svojho vzniku sme naštudovali 28 inscenácií, nasnímali celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna ), 4 televízne dokumenty, zorganizovali 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia. Zúčastnili sme sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo Divadlo z Pasáže turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle JumpStart Performance Co.
Pre každé divadlo je hranie divadelných predstavení nevyhnutnou súčasťou existencie. Zo skúseností vieme, že ako profesionálne divadlo na Slovensku, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím, máme dôležitú úlohu pri vzdelávaní divákov nielen v spôsobe tvorby komunitného divadla, ale aj v šírení myšlienok tolerancie a väčšej informovanosti laickej aj odbornej verejnosti. Prostredníctvom predstavení pomáhame návštevníkom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí v skutočnosti sú. A zároveň prostredníctvom hereckých výpovedí približujeme ich spôsob rozmýšľania, cítenia, ich vnútorných túžob a prežívania.

Svetlá rámp v Pasáži STV (1999)

Festival Arteterapia DETI ULICE z Juhoafrickej republiky (2005)

Festival Arteterapia - Inštalácia Ján Kodoň (2005)

Divadelná skúška Amerika podľa Kafku (2006)

Teatro Tatro v Divadle z Pasáže (2007)

Festival Arteterapia Ala Vera del Camino Peru (2009)

Festival POHODA Trenčín

Divadlo v Cedar Rapis USA (2009)

Divadlo na Times Square - New York (2009)

Premiéra filmu Chránené územie v Europa Cinemas Banská Bystrica (2009)

Inscenácia Stranger - San Antonio USA (2011)

Filmový workshop DOGDOCS (2012)

Mikuláš z Pasáže (2012)

Mechúrik v Mestskom parku v Banskej Bystrici (2014)

Noc divadiel (2014)

Konczom Augusta Fest v divadle (2015)

Čakanie na Godota v divadelnej záhrade (2015)

Vernisáž 20 rokov divadla na Radnici v Banskej Bystrici (2015)

Farbám neujdeš (2016)

Ukončenie sezóny 2016

Festival Svetla Banská Bystrica (2017)

AKTIVITY

AKTIVITY

1999 – Svetlá rámp z Pasáže, réžia: Viera Dubačová.
2000 – 3×3 ženy , projekt o ženách, réžia: Viera Dubačová.
2011 – Od tohto roka sa pravidlene podieľame na akcii Noc divadiel v Banskej Bystrici.
2012 – Vzniká tradícia Otváranie divadelnej sezóny.
2013 – koncert Nekonečná krajina Peťa Hudeca, Praha.
2015 – koncert Kde je myš?, uvedenie CD.
2011 – filmový workshop v spolupráci Dogdocs, ktorého výstupom sú jednominútové filmy, na ktorých sa herci Divadla z Pasáže podieľali ako scenáristi, filmári, režiséri.

FILMY

FILMY

2000 – Bosé nohy Petra Svendsena, réžia: Juraj Vohnout.
2002 – Z denníka jedného vagóna, réžia: Ján Štrbák.
2006 – Okom do sna, kde Herci DzP vytvorili vlastný film. Od námetu, cez tvorbu scenára, výber prostredia, réžiu, herectvo až po postprodukciu, réžia: Lukáš Kodoň.
2010 – Chránené územie, Dogdocs

FESTIVALY

FESTIVALY

V rokoch 2002 2014 Divadlo z Pasáže organizovalo festival Arteterapia.

2002 Arteterapia – Terapia a prax v krajinách Vyšehradu, Banská Bystrica
2005 Arteterapia – Umenie na margu, Banská Bystrica
2007 Arteterapia – Z okraja do stredu, Banská Bystrica
2009 Arteterapia – Chránené územie, Banská Bystrica
2012 Arteterapia – FreeDOM, Banská Bystrica
2014 Arteterapia – BEZmocní MOCNÝM, Bratislava

WORKSHOPY

WORKSHOPY

2008 – 4 x 4 v Banskej Štiavnici a v Bratislave, kde Divadlo z Pasáže organizovalo vzdelávacie workshopy zamerané na komunitné divadlo.
2010 – v spolupráci s divadlom Tiché iskry bol vytvorený workshop Tajomstvo umenia na motívy ľudovej rozprávky Janko Hraško.
2011 – workshopy v Šobove pre Rómske kultúrne materské centrum.
2013 – 2014 – Medzinárodný deň detí v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Banská Bystrica.
2013 – 2014 – verejná Čajovnička, posedenia pri čaji a rozhovory o všetkom…
…a množstvo ďalších aktivít v rámci Slovenska a iných európskych krajín.

 

TURNÉ

TURNÉ

2003 – Modro-žltá vzducholoď, turné po Slovensku.
2006 – Hovorte s nami, turné po Slovensku.
2009 – turné po USA: San Antonio, Cedar Rapids a New York.
2011 – Komunikujte s nami, Divadlo z Pasáže letí za divákom poštou, turné po Slovensku .
2011 – Hovor s nami, turné po Slovensku.

KRAJINY

KRAJINY

s ktorými divadlo spolupracovalo:

Česko, Rakúsko, Poľsko, Lotyšsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, USA, Veľká Británia, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Turecko.

ĽUDIA

ĽUDIA

ktorí pracujú, resp. pracovali pre Divadlo z Pasáže

Čief Ján, Drexlerová Zuzana, Javorská Zuzana, Ogurčáková Eva, Petričko Matúš, Tomaštiková Anna, Veverková Ľudmila, Vrťo Peter, Zelníková Miroslava
Dubačová Viera, Suraová Jana, Argaláš Stanislav, Debnárová Mária, Dulavová Markéta, Drugová Ivana, Ďurka Vladimír, Ferencová Zuzana, Ferencz Karol, Hrčková Danka, Hrončeková Jana, Chovancová Eva, Krajčiová Elena, Kováč Radoslav, Kubičina Lukáš, Lačná Mária, Láuko Marek, Lepáček Richard, Manková Martina, Mrázková Katarína, Pavúk Michal, Pisoňová Ivana, Potančok Milan, Podolinská Michaela, Rihay Martin, Sugajpov Turko, Sarkisian Hrant, Škarčáková Dušana, Šmatralová Martina, Štubňová Michaela, Ta Duc Thinh Aneta, Turcer Ján, Urban Peter, Varečková Alena, Vereš Marián a ďalší dobrovoľníci, praktikanti, absolventi, nezamestnaní a iní…

Lektori
Doniga Dominika, Fédešová Jana, Fornayová Petra, Gamcová Jana, Guman Marek, Hriechová Viera, Kašiar Rastislav, Koštiaľová Lenka, Kováčová Monika, Kýpeťová Ivana, Lengyel Štefan, Lopitová Janka, Mischura Tomáš, Mlynarčíková Marianna, Novák Martin, Paulínyová Barbora, Strnad Andrej, Šteidl Tomáš, Úradníčková Zuzana, Vigašová Janka, Vodrážka Peter, Vojtuš Ladislav
a ďalší…

Z HISTÓRIE

Z HISTÓRIE

1996

Jún – nakrútili sme dokument O inom Popolvárovi.
27. júna – prišla na svet druhá inscenácia Skúšobňa.
Júl – skrsol sen o vlastnom divadle Premiéra.
25. septembra – podarilo sa nám založiť občianske združenie Divadlo z Pasáže.
September – s „Popolvárom ako ho nepoznáte“ sme sa boli predstaviť na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra.

1997

25. júna  uzrela svetlo sveta tretia inscenácia Ženích pre slečnu Myšku.
13. decembera slávnostný galavečer, na ktorom sme predstavili prvú architektonickú štúdiu divadla.

1998

12. júna narodila sa štvrtá inscenácia Odrázky (do života).
December  vzniklo Združenie nezávislých divadiel, do ktorého patríme.

1999

3. marca – boli sme sa predstaviť v Prahe s inscenáciou Odrázky (do života) a nadviazali sme tvorivú spoluprácu s Ateliérom 6 (stále chceme nové divadlo – multifunkčné arte centrum, ktoré nebude slúžiť len nám).
Apríl – vznikol o nás fi lm „Divadlo z Pasáže“.
10. septembra – premiéra piatej inscenácie Návraty.
26. novembra – v Štátnej opere v Banskej Bystrici sa rozsvietili „Svetlá rámp v Pasáži“, s podtitulom O komediantoch a ľuďoch, veľký divadelný galavečer, z ktorého bol nakrútený televízny program.
5. decembra – o 21. hodine sa rozsvietili „Svetlá rámp“ na STV 1.

2000

3. – 10. apríla – Divadlo z Pasáže odcestovalo na Drama Aars festival do dánskeho mesta Aars, na ktorom sa prezentovali divadelné súbory pracujúce s hercami s mentálnym postihnutím.
22. mája – „Svetlá rámp v Pasáži“ sa rozsvietili v Divadle Pavla O. Hviezdoslava v Bratislave.
25. júna – diváci zhliadli šiestu premiéru s názvom Rozhovory.
24. a 25. júna – divadlo prezentovalo svoju päťročnú tvorbu na Internej prehliadke svojich inscenácií v DK SKC v Banskej Bystrici, kde predstavilo svoje divadelné, filmové a televízne projekty.
30. októbra – zrealizovali sme projekt Trikrát tri ženy.

2001

7. júna – uzrela svetlo sveta siedma inscenácia Mesto.

2002

16. feruára – Divadlo usporiadalo Umelecké trhy, ktorých súčasťou bola prezentácia dovtedy naštudovaných inscenácií a predstavenie práce mladých umelcov Banskobystrického kraja.
27. – 29. novembra – Divadlo usporiadalo medzinárodný festival s názvom: Arteterapia / teória aprax v krajinách Vyšehradu alebo Divadlo, ktoré lieči a spája.
27. novembra – uskutočnila sa premiéra nášho filmu v réžii Jána Štrbáka Z denníka jedného vagóna.

2003

6. –12. augusta – zúčastnili sme sa festivalu Strážny anjel v Rige (Lotyšsko) s predstavením Mesto.
26. augusta – bol založený Denný stacionár pri Divadle z Pasáže – dnes Denné centrum Divadla z Pasáže. Centrum pôsobí ako vzdelávacie stredisko pre hercov DzP.
30. októbra – bolo založené Podporované bývanie DOM ako alternatíva klasického bývania pre niektorých našich hercov.

2004

23. mája – Divadlo prinieslo ďalšiu, v poradí ôsmu premiéru – inscenácia Diagnóza: Túžba.
17. septembra – po intenzívnej práci sa zrodila deviata inscenácia Amerika podľa Kafku a v tento deň mala premiéru.

2005

24. – 29. októbra – opäť organizujeme Medzinárodný divadelný festival Arteterapia/Umenie na margu
27. októbra – desiata premiéra: inscenácia pre deti Tarzan.

2006

13. – 17. februára – organizujeme workshop Pribeh v komunite (s lektorkami Miou Grijp a Barbarou Kastner).
3. – 7. mája – organizujeme výtvarný workshop so Stefanom Boehmom z Rakúska.
22. júna – premiéra už jedenástej iscenácie: Nebíčko.
September 2006 – marec 2007 – Turné divadla po Slovensku: Hovorte s nami.

2007

27. februára – Amerika podľa Kafku v Trnave, v divadle Jána Palárika.
11. apríla – vznikla ďalšia inscenácia Robinson, čiže dobrodružstvo samoty – dvanásta premiéra.
28. mája – v bratislavskom divadle Aréna sme sa predstavili s inscenáciou Robinson čiže dobrodružstvo samoty, ktoré organizovala nadácia SOCIA.
4. júna – boli sme pozvaní na festival Meteorit, kde sme ľudí obdarili predstavením Amerika podľa Kafku.
21. júna – Festival Dotyky a spojenia v Martine hosťoval našu inscenáciu Robinson.
22. júna – z Martina sme poputovali s Robinsonom do Trnavy.
26. júna – Wiliam Longden z Londýna pripravil pre Bystričanov muzikoterapeutický workshop. Wiliam Longden je hudobník, ktorý pracuje prostredníctvom hudby, hudobných nástrojov a hudobného prejavu s ľuďmi s postihnutím.
8. augusta – Diagnóza: Túžba v Lotyšsku.
9. novembra – Diagnóza: Túžba v Nemecku.
12. novembra – Diagnóza: Túžba v Prahe.
3. decembra – Robinson a Niečo z nášho života. V Banskej Bystrici v Kine Urpín odohrali predstavenia Divadlo z Pasáže a talentované rómske deti z divadla Bengale Čhave…

2008

24. apríla – predstavili sme trinástu inscenáciu Femme Fatale.
15. mája – Divadlo z Pasáže pripravilo pre deti Základnej školy na Drotárskej divadelný workshop.
26. mája – v Košiciach zorganizovalo divadlo workshop dramatoterapie pre deti Základných škôl.
4. júna – pred poľským publikom odohralo Divadlo z Pasáže vo Varšave predstavenie Diagnóza: Túžba v rámci 7. Mazovieckeho festivalu tvorby osôb s postihnutím
5. júna – Divadlo z Pasáže sa stretlo v slovinskej Ľubľane s predstaviteľmi Medzinárodného tréningového, pracovného a umeleckého centra CUDV DRAGA, IG pre znevýhodnené skupiny. Na medzinárodnej pôde prezentovalo svoju činnosť pre umelecky zamerané organizácie, ktoré sústreďujú znevýhodnené skupiny.
22. júna – odohrali sme inscenáciu Feme Fatale ako benefičné predstavenie, čím sme podporili Slovenskú utečeneckú radu, n.o. a Život bez hraníc.
19. júla – hudobný festival Pohoda a divadelná inscenácia Nebíčko „sa pohodli“.
6. augusta – Nebíčko v Zichyho paláci v Bratislave.
11. – 15. augusta – divadelný workshop pre Rómske komunitnématerské centrum – Šobov.
30. augusta – inscenácia Nebíčko hosťovala v rámci hlavného programu jediného slovenského festivalu humoru a satiry Kremnické gagy v historickom centre mesta Kremnica.
25. septembra – „Robinson“ putoval na medzinárodný festival v Ostrave – Divadelní pouť bez bariér.
7. októbra – pri príležitosti Dňa seniorov pripravilo divadlo pre starších obyvateľov mesta Banská Bystrica predstavenie Robinson čiže dobrodružstvo samoty.
11. novembra – Divadlo z Pasáže sa na 14. Festivale integrácie Slunce 2008 publiku predstavilo s autorskou hrou Famme Fatale.
16. novembra – na druhom medzinárodnom stretnutí umelcov v poľskom Elbagu odohralo divadlo predstavenie Nebíčko.
15. decembra – štrnásta premiéra: Za závesom zázrak letí. Vianočného predstavenia sa odohralo po prvýkrát priamo v priestoroch Divadla z Pasáže. Miniatúrna divadelná sála je ako ušitá pre jednoduchý vianočný príbeh s koledami podľa hercov divadla.

2009

Máj – jún – nezabudnuteľné divadelné turné po USA ( Iowa, Texas, New York), na ktorom sme nezabudli „odpremiérovať“ v poradí pätnástu inscenáciu Chránené územie.
Október – bratislavská premiéra inscenácie Chránené územie.
24. novembra – stali sme sa Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže.

2010

1. apríla – premiéra projektu Rozhovory o rozmanitosti pre študentov základných, stredných a vysokých škôl.
28. apríla – ďalšia premiéra, tento krát šestnásta: pohybová inscenácia 3x(A).
1. mája – Janko Hraško – dramatický workshop pre deti s vizuálnou inscenáciou.
10. novembra – premiéra dokumentárneho filmu z výnimočnej cesty po USA od OZ Dogdocs.

2011

Máj – turné divadla po Slovensku s filmom Chránené územie, inscenáciami 3x(A) a Chránené územie.
1. júla – sedemnásta premiéra, participačné divadlo pre deti Mechúrik Koščúrik na vandrovke.
Október – november – naše divadlo hosťovalo v divadle Jump-Start Performance Co., (San Antonio, Texas, USA), kde spolu tímy oboch divadiel naštudovali inscenáciu (osemnástu pre DzP) Cudzinec/ Stranger. Premiéry boli v mestách San António a Austin.
3. novembra – natočili sme reklamný spot pre Slovenskú poštu.
November, december – vianočné predstavenie Za závesom zázrak letí „priletelo“ za plnej prevádzky na vybrané pošty na Slovensku.

2012

3. apríla – Shakespeare + DzP = devätnásta premiéra divadla: Hamlet a syn (Herecká spoločnosť princa Hamleta).
6. – 9. júna – 5. medzinárodný divadelný festival Arteterapia freeDOM.
6. septembra – Otvorenie divadelnej sezóny 2012/2013 s úspešným predstavením Mechúrik Koščúrik na vandrovke.
November, december – v rámci projektu Vianočná pošta Mechúrik putoval po slovenských poštách a plnil deťom vianočné priania.

2013

14. januára – Divadelný dokument Chránené územie v réžii Adama Hanuljaka bol zaradený medzi najzaujímavejšie slovenské filmy za posledných 20 rokov.
31. januára – premiéra Rómeo a Júlia – dvadsiata inscenácia o večnej láske.
12. júna – herec DzP Peter Hudec sa predstavil v Prahe ako koncertný umelec. Hral na piáno v divadle Archa v Prahe spolu s inými významnými umelcami: s Jarynom Jankom a spevákom Danom Bártom.
August – v lete sme hrávali inscenáciu Mechúrik Koščúrik po banskobystrických sídliskách priamo pod oblohou.
5. – 12. októbra – keď umenie spájalo ľudí rôznych národností v Divadle z Pasáže. Creating Communities / Vytváranie komunít – medzinárodný umelecký workshop.

2014

Jar – projekt Z garáže Skúšobňa. Zo starej garáže v areáli divadla sme postavili skúšobňu – miesto pre skúšanie, hranie a radosť.
29. apríla – premiéra ďalšej inscenácie, už dvadsiatej prvej – Dobrý človek zo Sečuánu.
3. – 6. júna – spolu s divadlom Ticho a spol. a Malou scénou STU sme zorganizovali 6. ročník medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Júl, august – letné večery s archívom DzP boli pripomienkou divadelnej tvorby divadla filmovou formou.
27. septembra – dvadsiata druhá inscenácia pre deti Kde je metla? mala premiéru na treťom otváraní divadelnej sezóny Divadla z Pasáže.
24. novembra – už tretíkrát participujeme na Noci divadiel a svojou divadelnou troškou prispievame do multikultúrneho mlyna.

2015

18. februára – nepredvídateľná akcia divadla. Hudobný koncert Kde je myš? a vydanie CD nosiča s piesňami pre deti z inscenácie Kde je metla?
Apríl – jún – príprava a akcie spojené s 20. výročím Divadla z Pasáže.
4. mája – začína vernisáž výstavy dvadsaťročnej divadelnej tvorby.
27. mája – bude oslavný deň Divadla z Pasáže spojený s premiérou dvadsiatej tretej inscenácie.

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: