ČAJKA

ČAJKA

Premiéra – 20. júna 2022

Čajka ako óda na hľadačstvo, prekonávanie hraníc a odvahu byť iný/á. To boli prvé slová, ktoré som si zapísala do poznámok. Slová, ktoré sme počas skúšobného procesu napĺňali významom, individuálnymi asociáciami a skúmali ich z rôznych uhlov.
Čajka ako laboratórium.
Čajka ako devised theatre.
Čajka ako odkrytý proces.
Čajka ako túžba po tom, aby sa sloboda nestala len exponátom v múzeu.

Tvorivý tím:
Réžia a scenár: Monika Kováčová
Asistencia réžie: Eva Ogurčáková
Scéna, bábky a kostýmy: Ivana Macková
Hudba: Matej Háasz
Svetelný dizajn: Ján Čief
Zvukový dizajn a nahrávky: Dušan Ivan
Komentár: Juraj Smutný
Výroba kostýmov, bábok a rekvizít: Miroslava Zelníková
Produkcia: Matúš Petričko
Asistencie: Katarína Hojčušová, Ľudemila Veverková, Peter Vrťo​

Účinkujú:
Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Miroslava Kujanová, Lucia Krajčiová, Dorota Králiková, Veronika Lačná