ARTETERAPIA 2002

ARTETERAPIA 2002

Medzinárodný divadelný festival Arteterapia, teória a prax v krajinách Višehradu alebo Divadlo, ktoré lieči a spája.

Festival bol venovaný divadelnej tvorbe marginalizovaných skupín (ľudia s mentálnym postihnutím, nepočujúci ľudia, problémová mládež). Išlo o stretnutie profesionálnych divadiel, ktoré otvorene kladú dôraz na terapeutickú funkciu divadla. Cieľom tejto prehliadky bola konfrontácia tvorivých postupov a metód práce a možnosť spolupráce s marginalizovanými skupinami v zúčastnených divadlách . Každý deň festivalu bol venovaný inej krajine a tým aj inému pohľadu na arteterapiu, keďže všetky súbory pracujú s inou minoritnou skupinou. Projektu sa zúčastnili: Divadlo z Pasáže z Banskej Bystrice, Poľské Ľudové divadlo z Krakowa, Divadlo Neslyším z Brna, Ostravské Divadlo Loutek, Maďarské divadlo Baltazar.

Členovia Divadla z Pasáže.

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: