ARTETERAPIA 2009

ARTETERAPIA 2009

Editorial

Slobodu si uvedomujeme najmä vtedy, keď ju strácame. Osobná skúsenosť s totalitným režimom ma núti neustále sa zamýšľať nad krehkosťou toho, čo nazývame slobodou mentálnou či fyzickou. Až s pokorou si uvedomujeme, aký malý krok môže viesť k jej odobratiu. A tak si chránim to malé územie, ktoré môžem obsiahnuť.
Festival Arteterapia sa od svojich začiatkov snaží prinášať témy, ktoré prekračujú akékoľvek hranice.Tomuto pevne vytýčenému cieľu sa nevyhýba ani tohtoročný horúci podtitul „Chránené územie“. Tento rok prekračujeme hranice územného a politického teritória a zameriavame sa na tému osobnej slobody.
Pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie sa zameriavame na politické a sociálne angažované divadlo a tohtoročnú tému „Chránené územie“ zasadzujeme do širšieho medzinárodného kontextu. Máme tak jedinečnú príležitosť porovnať našu historickú skúsenosť a situáciu v iných krajinách. Oslovili sme divadlá a individuálnych umelcov z krajín postihnutých vojenskými, náboženskými a politickými konfliktami, ktorí prinášajú svoj subjektívny pohľad na vnímanie územia a osobnej slobody. Zoznamujeme sa tak s ľudskými príbehmi, sme účastníkmi vyrovnávania sa s rôznymi druhmi tráum.

Viera Dubačová – riaditeľka festivalu

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: