ARTETERAPIA 2014

ARTETERAPIA 2014

BEZMOCNÍ MOCNÝM

Príbehy, príbehy, príbehy…
Koľko ich potrebujeme,
aby sa začali zapisovať do našej
genetickej výbavy?

Divadlo vo všeobecnosti hľadá stratenú komunikáciu so svojim divákom a hľadá ju namáhavo, ako všetko, čo sa raz stratilo… prekonávať nedôveru – resp. stratenú dôveru, je vždy namáhavejšie, ako nový vzťah…

Ľudia, ktorí sa rozhodli rozprávať divadlom o tom, čo naozaj žijú a ako myslia, ktorí nerezignovali na MOC DIVADLA rozprávať aj o bezpráviach, ktoré sa dejú im alebo sú ich svedkami, začína byť našťastie aj na Slovensku viac… nie je nás dosť, ale začína byť o nás aspoň počuť.
Tak takéto divadlá poctivého hľadania, ale i autentického vyjadrenia toho, čo trápi ich tvorcov a z čoho sa snažia hľadať východiská Vám predstavovalo 5 ročníkov festivalu ARTETERAPIA v Banskej Bystrici.

Tvorcovia festivalu sa pri príprave 6. ročníka rozhodli preniesť ARTETERAPIU do hlavného mesta, do centra, odkiaľ sa riadi táto krajina a dať mu podtitul Bezmocní mocným.
Chceme využiť moc divadla a predstaviť spomínané komunity tvorcov a ich divadelné diela, ktoré zachytávajú bezprávia a poskytnúť im festivalový priestor v medzinárodnom meradle. Jednak prenesením do iného mesta, či krajiny poskytneme komunitám iné publikum na dialóg o ich problémoch a jednak prostredníctvom oboznámenia sa chceme začať aj spoločný dialóg o možnostiach odstraňovania týchto bezpráví. A do tretice je našou ambíciou hľadať a zaangažovať iných „mocných“, ktorí by témy divadelných výpovedí vedeli prijať za svoje a „svojou troškou moci“ prispeli k ich odstraňovaniu…

Všetci sme v istej chvíli mocní, v inej zas bezmocní… Moc a silu divadla cítime v sprostredkovávaní dialógu a na ten by sme Vás týmto chceli prizvať.
Festival by mal okrem vyššie spomenutého zároveň prispieť aj k prekonávaniu Vašej diváckej nedôvery, respektíve stratenej dôvery, v silu divadla a jeho tvorcov otvorene a autenticky pomenovávať naše ľudské, komunitné či občianske problémy. K tomu okrem divadelných zážitkov festival zamýšľa ponúknuť priestor troch okrúhlych stolov, ktoré by predstavovali čosi ako mediačný proces medzi postojmi divadelníkov, podnikateľov za prítomnosti zástupcov štátnych orgánov, ktorý by sa pokúsil pomenovať príčiny problémov jednotlivých skupín v ich vzájomnom dialógu.

Povedzte, prosím, svojou účasťou ÁNO tomuto dialógu.

Viki Janoušková
dramaturgička slovenskej účasti na festivale

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: