JANKO HRAŠKO

JANKO HRAŠKO

Premiéra – 1. mája 2010

Janko Hraško – workshop Janko Hraško, ktorý sa ako malý veľký hrdina vyznamenal tým, že pomohol svojím chudobným rodičom v ťažkom živobytí. Hrdina Janko Hraško, aj napriek tomu, že bol malý, zvládol všetky ťažké prekážky a situácie. Koniec príbehu je šťastný, pretože sa v rozprávke odohráva verný návrat Janka Hraška domov s kopou zlatých dukátov. Chceme ale deti uistiť, že nie je všetko zlato, čo sa trblieta. Vzácnejšia ako zlaté dukáty, je láska v rodine. Je tu hlavný moment – symbol hrdinu – že kto je malý, môže byť aj veľký, a to svojou dobrou dušou. Cieľom je, aby sa deti učili ceniť si lásku k rodičom, ktorá má vnútorné bohatstvo a je väčšie než materiálne. Výsledok workshopu je spolupráca a súzvuk medzi hercami a deťmi – ponorenie sa do divadla nielen hrou a zábavou, ale aj vzájomnou komunikáciou a ľudskosťou.
Workshop je určený pre deti od 5 do 9 rokov.

Réžia: Viera Dubačová

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: