ROZHOVORY

Premiéra – 25. októbra 2000

Inscenácia Rozhovory je interaktívnym predstavením, v ktorom má divák možnosť priamo sa zapojiť do deja. Predstavenie vďaka svojmu rozprávkovému charakteru je blízke detskému divákovi a tak vytvára komunikačný most medzi hercami a divákom. Úzka interakcia divákov s hercami s mentálnym postihnutím sprostredkúva nielen intenzívny zážitok „byť na chvíľu hercom”, ale vytvára úrodnú pôdu pre pestovanie vzájomného rešpektu a tolerancie. Toto predstavenie má dve verzie: jedna verzia je pre deti materských škôl a prvý stupeň základných škôl a druhá verzia pre študentov stredných a vysokých škôl.

Scenár – kolektív Divadla z Pasáže; Réžia – V. Dubačová; Texty piesní – A. Jurčová, D. Škarčáková; Hudba – A. Jurčová, M. Novák; Výprava – V. Dubačová; Réžia – D. Krnáč; Choreografia – D. Škarčáková; Dramaturgia – I. Janáková; Produkcia – J. Suraová.

Účinkujú – P. Hudec, M. Kujanová, Ľ. Žilková, I. Chmelko, I. Blaško, M. Mojžiš, M. Podlipný, Z. Bobálková, B. Polláková, P. Vaculčiak, P. Gregor, L. Rybárová, D. Snopková, Ľ. Tureková

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: