ZA ZÁCLONOU
ZÁZRAK LETÍ

ZA ZÁCLONOU
ZÁZRAK LETÍ

Premiéra – 15. decembra 2008

Čo je ZÁZRAK? Veľkolepé ilúzie Davida Copperfielda? Triky šikovných rúk kúzelníka Alexandra? Nie. Na mysli máme ten pravý, skutočný zázrak. Ten letmý okamih, ktorý ak nás zasiahne, zostane nám krehké ticho v duši. To ticho nás osloví s hlasným rámusom, aby nás pri spomienke naň znova očarilo. Rovnako skutočné, tak isto krehké, tichúčko hrejivé. Veď každý prežitý zázrak je len a len náš… Zázraky sú vzácnym darom. Nezjavia sa na počkanie. Nečakajú za každým rohom. Sú plaché a preto nebadateľné. Preto sme sa pri príprave tejto inscenácie rozhodli hľadať jeden z nich. Preto sme si zvolili predvianočný čas, veď o Vianociach sa hovorí, že sú plné zázrakov. Je to ale skutočne tak? Je zázrakom tridsaťpäť darčekov pod stromčekom alebo až tridsaťšesť? Alebo je tým zázrakom obyčajný úsmev, či letmé pohladenie alebo len pocit, že niekto ma má rád? Každý protagonista našej koledy odpovedal svojsky. Veď zázrak je intímna a krehká vec. Každý ho prežíva a vníma po svojom… Nielen symbolom, ale štartérom k zázraku bolo pre nás Jezuliatko. To osudové dieťatko, ku ktorému vysielame svoje tajné túžby a želania. Patrí však medzi pozvaných hostí k štedrovečernému stolu? Sme spokojní ak pod vetvičkami jedličky nájdeme menej ako tridsaťpäť darčekov? Dokázali by sme obetovať čosi najcennejšie? Dokázali by sme spraviť celkom obyčajný zázrak ? darovať kúsok svojej vrúcnosti? ZA ZÁCLONOUZÁZRAK LETÍ… je našim spoločným darom nielen Jezuliatku. Obdarovali sme sa navzájom, veď hľadanie každodenných divadelných zázrakov je našim darom. Chceme sa oň podeliť s vami, našimi divákmi. Vykročili sme na cestu kráľov za jasnou hviezdou s KOLEDOU PODĽA… nás. Pridajte sa k nám na neľahkú púť za zázrakom, lebo ZASLÚŽIŤ SI ZÁZRAK JE VEĽKÁ DRINA.

Réžia – Viera Dubačová, Dramaturgia – Maroš Krajčovič, Scénografia – Dušan Krnáč, Hudba – Juro Haško, Choreografia – Peter Vrťo, Rekvizity a kostýmy – Miroslava Zelníková, Hrajú – Ľubica Berthová, Ivan Blaško, Michal Daniš, Tomáš Debnár, Peter Gregor, Peter Hudec, Ján Kinčeš, Miriam Kujanová, Marek Mojžiš, Michaela Podolinská, Mojmír Podlipný, Lýdia Rybárová, Dana Snopková, Ľubica Tureková, Peter Vacaulčiak, Ľudmila Veverková, Asistentka réžie – Eva Ogurčáková, Výroba scény – Milan Potančok, Svetlo – Marián Vereš, Asistentky – Martina Šmátralová, Ľudmila Veverková, Michaela Podolinská, Markéta Duvalová, Produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská