NÁVRATY

Premiéra – 10. septembera 1999

Táto inscenácia je cestou do minulosti na miesta, ktoré mali vplyv na náš budúci život, bez toho, aby sme si to uvedomili. Jadrom inscenácie sú osobné výpovede hercov – 7 príbehov, 7 osudov, 7 návratov k zlomovým miestam. Táto inscenácia kriticky poukazuje na prístup socialistickej spoločnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím. Je zrozumiteľným, komunikatívnym predstavením o životoch, ktoré neovplyvňujú samé seba. O životoch do ktorých vstúpil systém a „zosystémoval” všetko a všetkých kto mu vstúpil do cesty. Návraty sú o nás a o tých druhých. Návraty sú inscenáciou o nás všetkých.
Život prináša slzy aj smiech. Rovnako je to aj v Návratoch. Slzy aj smiech. Lebo Návraty sú o živote a zo života.

Scenár a réžia – V. Dubačová, Scéna a kostýmy – M. Havran, Hudba – výber, Pohybová spolupráca – D. Škarčáková, Odborná spolupráca – K. Hrčková, A. Balážová, I. Janáková, I. Pisoňová, Asistent réžie – M. Lauko, K. Škodová, Javisková technika – J. Turcer, P. Virág, Účinkujú – I. Blaško, Z. Bobáková, S. Floch, P. Hudec, I. Chmelko, A. Krajčiová, M. Kujanová, M. Mojžiš, M. Podlipný, B. Poláková, L. Rybárová, D. Snopková, Ľ. Tureková, Ľ. Žilková, P. Vaculčiak, P. Gregor.