O POPOLVÁROVI
AKO HO NEPOZNÁTE

Premiéra – 29. júna 1995

 V januári 1995 sme navštívili Ústav sociálnej starostlivosti na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici aby sme si v ňom našli 8 hercov. S nimi sme naskúšali prvú inscenáciu V. Dubačovej „O Popolvárovi ako ho nepoznáte”. Je to jednoduchý príbeh hľadania zla, ktoré všetci (my aj naši herci s mentálnym postihnutím) poznáme najmä ako zlo v ľuďoch. Je to príbeh rozprávkový, poetický, skoro až s dobrým koncom. Skoro. Ale čo ďalej? Ďalej sme boli my a naša dilema. Priblížili sme ľuďom svet ľudí s mentálnym postihnutím, prebúrali sme vzájomné bariéry medzi nami a nimi, postavili sme sa proti predsudkom, vytvorili sa citové väzby… Jednoduchý ľudský vzťah nás priviedol k poznaniu a presvedčil nás, že naša cesta nie je márna. Hra je o ľuďoch, ku ktorým bol osud menej milosrdný. Kto a kedy určuje, kto z nás je zdravý, normálny a kto postihnutý a ako tomu predísť? Na tieto otázky zatiaľ nevieme odpovedať. Ale ako predísť ľudskej malosti, ľahostajnosti, hlúposti, predsudkom, na to sami hľadáme odpoveď v sebe, prostredníctvom našich predstavení.

Scenár a réžia – V. Dubačová; Výprava – K. Michalová; Hudba – B. Felix; Produkcia – Jana Suraová.

Účinkujú – P. Vaculčiak, P. Hudec, I. Chmelko, I. Blaško, Ľ. Žilková, Ľ. Tureková, B. Poláková, M. Kujanová, V. Dubačová, Z. Šebestová, Z. Rybanová.

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: