ROZHOVORY O ROZMANITOSTI

ROZHOVORY O ROZMANITOSTI

Premiéra – 1. apríla 2010

Pásmo diskusných prednášok pre študentov základných (7. až 9. ročník), stredných a vysokých škôl.

Divadlo z Pasáže ako komunitné divadlo pracuje už 16 rokov s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Počas tohto obdobia pracovalo s mnohými komunitami žijúcimi na Slovensku aj v zahraničí a realizovalo niekoľko úspešných domácich aj zahraničných projektov. Aktivity divadla sa však orientujú aj na širokú verejnosť a mladú generáciu, pričom tvorcovia neustále hľadajú nové impulzy pre vzájomnú komunikáciu a spoločenský diskurz. Charakter a obsah tvorivej činnosti divadla tak umožňuje blízku interakciu s okolím a vytvára priestor pre otvorený dialóg. Obsah diskusii bude zameraný na prácu Mestského divadla – Divadla z Pasáže. Lektorky projektu budú so študentami diskutovať nielen na tému komunitného divadla a jeho úlohy v spoločnosti, ale aj o skúsenostiach a poznatkoch, ktoré získali v práci s utečencami a Rómami.

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: